محیط زیست، آلودگی و حفاظت (EPCJ) - مقالات آماده انتشار